ANASTASIS - co to znaczy?


Anastasis po grecku znaczy Zmartwychwstanie. Sama nazwa Ośrodka ma wyrażać to, co ma się dokonać w młodym człowieku, we wszystkich jego sferach - psychicznej, fizycznej, duchowej, religijnej... Ale to także nasza wiara w to, że Zmartwychwstanie Jezusa nadaje sens temu, co najtrudniejsze, pogubieniu się, chorobie, cierpienu, nałogowi i próbach wychodzenia z niego... Nasze logo to opracowany graficznie przez Agnieszkę i Bartka fragment ikony greckej "HE ANASTASIS":


ikona anastasis


Ikona przedstawia Jezusa podającego prawą dłoń człowiekowi, którego Chrystus wyciąga z grobu. Chwycona przez Jezusa ręka człowieka jest bezwładna i symbolizuje ludzką słabość, niemoc działania, a jednocześnie uosabia pokorę i poddanie się sile Chrystusa. To jeszcze niepełne podjęcie współpracy, to zaledwie chęć, żeby coś zmienić, wydobyć się z rozpaczy. Tylko oczy zwrócone na Jezusa pokazują pragnienie i nadzieję, której źródłem jest Ten Inny. Takie jest też nasze przekonanie, że wyzwolenie jest dla tych, co są słabi, co uznają swoją słabość, bezsilność, i w Kimś Innym szukają pomocy.