Jeżeli zdecydowaliście się na leczenie dziecka w ośrodku, to nie zapominajcie zabrać ze sobą skierowania od lekarza, jest to podstawa przyjęcia. 

Gdy już dziecko jest w ośrodku, to bardzo istotna jest współpraca z rodzicami, zastosujcie się do zaleceń i rad terapeutów tu pracujących. 

Raz w miesiącu prowadzimy obowiązkowe spotkania edukacyjne z rodzinami, pełnią one bardzo ważną rolę w obszarze leczenia narkomanii. Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, naucz się wszystkich faktów dotyczących uzależnienia. Pamiętaj, że jesteś emocjonalnie zaangażowany w uzależnienie. Zmieniając siebie, pomagasz dziecku.