W ofercie terapeutycznej NZOZ znajduje się także hostel dla uzależnionych, którzy ukończyli leczenie stacjonarne (lub program ambulatoryjny).  

Hostel nie ma ściśle ograniczonej górnej granicy wieku przyjęcia, jednak ze względu na jednorodność społeczności hostelowej nie powinna ona być wyższa niż 25 lat.

Społeczność hostelowa liczy około 10-15 osób. Czas pobytu na hostelu jest przewidziany na rok, jednak w zależności od indywidualnych potrzeb może on ulec skróceniu lub przedłużeniu. 


Warunkiem koniecznym pobytu na hostelu jest podjęcie nauki lub pracy. 

Program pobytu na hostelu opiera się na nauce uspołecznienia. Równolegle z programem finansowanym przez NFZ, jest realizowany program finansowany przez KBdsPN Obejmują one łącznie następujące elementy:

 

  • Warsztat radzenia sobie z nawrotami
  • Trening asertywności
  • Trening podstawowych umiejętności psychologicznych
  • Rozbudowany warsztat umiejętności społecznych
  • Warsztaty z poczucia własnej wartości
  • Grupa psychoterapeutyczna
  • Terapia indywidualna
  • Społeczność terapeutyczna
  • Meetingi NA
  • Grupa pracy nad duchowością

        
Hostel znajduje się w Gorzowie Wlkp. 

        
Kierownikiem Hostelu jest Katarzyna Zduńczyk