Historia


Założyciele- Elżbieta Kalmus
- ks.Wojciech Miłek
Kilka lat temu grupa zapaleńców zapragnęła stworzyć taki ośrodek. Pomysł - idea spotkały się z żywym zainteresowaniem ks. Bpa Edwarda Dajczaka, który już wcześniej pokazywał potrzebę powołania do życia takiego ośrodka. Jak zwykle zaczyna się od pomysłów, które potem weryfikuje rzeczywistość. Były zatem spotkania, po nich kolejne, wyjazdy, rozmowy, narady, jeszcze więcej rozmów... Z dnia na dzień okazywało się, że trudności jest wiele, ale radości z tworzenia jeszcze więcej. W końcu roku 2003 ks. Bp. Adam Dyczkowski zatwierdził dzieło, które powstało ostatecznie pod auspicjami Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dom w którym mieści się Ośrodek, został nam użyczony przez Caritas, kadrę gromadziliśmy już wcześniej. I tak drugiego stycznia 2004 przyjęliśmy pierwszych pacjentów.

Potem cztery lata rozwoju... i gimnazjum powstało, i hostel, i program zmieniliśmy, i częśc kadry... lecz pragnienia i idee zostały takie, jak były.

I oby w tym nic się nie zmieniło.