Często spotykamy się z pytaniem - po czym poznać, że moje dziecko bierze narkotyki? Oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi – nawet testy do wykrywania narkotyków w moczu można oszukać. Jednak człowiek, który używa narkotyków, zmienia swoje zachowanie, kontakty, przeżywanie. Poniżej jest lista takich zmian, które powinny zwrócić uwagę i zaniepokoić. Im więcej ich jest, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko bierze narkotyki. Co wówczas? Przeczytaj tekst sekcję niżej, skontaktuj się ze specjalistą. Również porozmawiaj z dzieckiem, ale pamiętaj, że osoby biorące narkotyki to mistrzowie manipulacji i kłamstwa – a więc dziecko może nie być szczere w  rozmowie z Tobą. 

CZERWONE SYGNAŁY 

 • Nowe rysy osobowości
-     nagła uogólniona zmiana osobowości 
-     krótkotrwałe zmiany nastroju 
-     bardziej drażliwy, skryty, wrogi, depresyjny, apatyczny, zamknięty 
      w sobie
-     reagujący złością, przewrażliwiony, nerwowy, lękowy, zawsze w postawie 
      obronnej, mniej wrażliwy, czuły, pomocny, kochający
 • Brak dojrzałości (rozumienie i komunikowanie się z innymi)
-    emocjonalna i społeczna niedojrzałość   
-    potrzeba natychmiastowej gratyfikacji 
-    zawężone widzenie problemów i ich rozwiązań 
 • Kontakt z rodziną
-    lekceważy i łamie reguły obowiązujące w domu 
-    unika poważnych rozmów z rodzicami 
-    zmienia się atmosfera w rodzinie 
-    narasta konflikt w rodzinie 
-    nie przedstawia swoich kolegów rodzinie 
 • Kontakty koleżeńskie
-    wymiana grona kolegów 
-    zaprzyjaźnianie się z podobnymi samotnikami 
-    stawanie w obronie stosowania używek przez innych 
 • Brak dążeń
-    malejące zainteresowanie nauką 
-    ogólna utrata inicjatyw 
-    brak zainteresowań
 •  Niska samoocena
-    poczucie beznadziejności i bezradności 
-    poczucie winy 
-    czuje się samotny, pokrzywdzony i wystraszony 
-    wyobcowany i zamknięty w sobie 
 • Zaprzeczanie
-    negowanie faktu, iż narkotyki są szkodliwe 
-    winą za własne nieodpowiedzialne postępowanie obciąża innych 
-    wytyka innym błędy 
-    krytykuje obyczajowość dorosłych 
-    broni przywilejów młodzieży 
 • Kłamstwo
-    staje się artystą  kamuflażu 
-    na każdą okoliczność ma dobrą wymówkę 
-    udziela wymijających, niekonkretnych odpowiedzi w kwestiach własnego 
     zachowania 
 • Spóźnianie się
-    spóźnia się do szkoły 
-    coraz później wraca do domu 
-    zawsze ma gotowe wymówki usprawiedliwiające spóźnienia 
-    zdarza się, że traci poczucie czasu 
 • Brak instynktu samozachowawczego
-    coraz większa awanturniczość i żądza przygody 
-    rosnąca impulsywność    
-    narastające nieadekwatne poczucie pewności siebie 
-    upodobanie do niebezpiecznych sytuacji 
-    podatność na wypadki 
 • Wrogość / agresja skierowana przeciwko innym
-    staje się nieposłuszny i buntuje się przeciwko rodzicom 
-    narastający uogólniony bunt na wszelkie normy i prawa 
-    zachowuje się coraz gwałtowniej i agresywniej 
-    zaczyna znieważać innych słownie i posuwa się do rękoczynów 
-    w złości niszczy i rozbija przedmioty 
-    zadaje sobie ból 
 • Nieuzasadnione nieobecności
-    coraz częściej wraca do domu spóźniony 
-    nie przestrzega ustalonych godzin i coraz częściej wymyka się z domu 
-    wraca o coraz późniejszej godzinie 
-    bez uprzedzenia nie wraca na noc 
-    nie potrafi rozliczyć się z czasu spędzonego poza domem 
-    przesiaduje godzinami w swoim pokoju 
-    chętnie podejmuje się obowiązków, przy których może zniknąć rodzicom z 
     oczu 
 • Obowiązki domowe
-    przestaje wypełniać swoje obowiązki w domu 
-    zapomina o uroczystościach rodzinnych i odmawia uczestniczenia w nich 
-    ma nieporządek w pokoju 
-    ogólnie zdezorganizowany i nieporządny 
 • Przyjaźnie / porozumiewanie się z ludźmi
-    zaniedbuje zwyczaj przedstawiania kolegów rodzicom 
-    nie zaprasza do domu przychodzących po niego kolegów 
-    odbiera dziwne telefony o dziwnych porach 
 • Przyjaźnie / popularność
-    dostaje rzeczy od kolegów 
 • Zmiana nawyków jedzeniowych
-    wyraźny przypływ apetytu 
-    nagłe upodobanie do słodyczy 
-    nagła utrata łaknienia 
-    generalny brak zainteresowania jedzeniem 
 • Zmiana rytmu snu i czuwania 
-    rozregulowanie rytmu dnia i nocy 
-    sen przez większość dnia, aktywność w nocy 
 • Kradzieże / własne skrytki
-    wynosi z domu rzeczy na sprzedaż 
-    stale coś chowa przed domownikami 
-    ubytki w domowych zapasach leków i alkoholu 
-    pożycza różne rzeczy kolegom 
-    zgłasza, że ukradziono mu pieniądze lub rzeczy 
 • Wiara religijna / kulty
-    obojętny na sprawy wiary 
-    niechętny rozmowom o religii i przekonaniach 
 • Język
-    znajduje upodobanie w używaniu przekleństw 
-    ma nowych przyjaciół, którzy posługują się wulgarnym językiem 
 • Wygląd pokoju
-    w sypialni ma chłodno nawet zimą 
-    często wietrzy pokój 
-    włącza wentylator 
-    używa kadzideł,  wody do ust, odświeżaczy do pomieszczeń, perfum, 
     wody kolońskiej 
-    nie życzy sobie wchodzenia do jego pokoju 
-    trzyma zamkniętą na klucz kasetkę, której nikt inny nie może  
     otworzyć    
 • Problemy związane ze szkołą
-    nie odrabia lekcji 
-    ma gorsze stopnie 
-    coraz bardziej zaniedbuje obowiązki szkolne 
-    zaczyna mu brakować motywacji do nauki 
-    często spóźnia się do szkoły 
-    zasypia na lekcjach 
-    opuszcza lekcje albo wagaruje przez cały dzień 
-    narusza dyscyplinę szkolną w różnych zakresach 
-    często karany, nawet zawieszony w prawach ucznia 
-    nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
-    szwenda się z nową grupą kolegów 
-    usiłuje źle nastawić rodziców do nauczycieli i szkoły 
-    lekceważy nauczycieli i regulamin 
-    przerywa szkołę 
-    zostaje wyrzucony ze szkoły 
 • Stan zdrowia
-    spadek ciężaru ciała 
-    przeziębienia, grypy, bóle żołądka, zmęczenie 
-    przewlekły kaszel 
-    bóle klatki piersiowej 
-    częste zachorowania 
-    bóle głowy 
-    złe samopoczucie rano, lepsze od południa 
-    częste obrażenia w następstwie wypadków lub pobicia 
-    częste urazy podczas zajęć sportowych, dłuższa rekonwalescencja 
 • Rozwój fizyczny
-    ogólny spadek energii 
 • Mowa
-    niespójna 
-    bełkotliwa 
-    potok słów bez pauz 
-    chaotyczna, niejasna 
 • Pamięć / myślenie
-    gorsze zapamiętywanie 
 • Oczy
-    przekrwione, napuchnięte lub szklane oczy 
-    rozszerzone lub zwężone źrenice 
-    opadające powieki, objawy senności 
 • Nos
-    kichanie 
-    krwawienia z nosa 
 • Jama ustna
-    suchość w ustach 
-    częste oblizywanie warg językiem 
-    oddech z zapachem alkoholu / marihuany / nikotyny 
-    kaszel 
 • Skóra
-    ślady po wstrzyknięciach wzdłuż żył 
-    noszenie koszul czy bluzek z długimi rękawami i kołnierzykami nawet 
     w gorące dni 
-    nienaturalnie blade palce 
-    nadmierna potliwość    
-    nagłe pojawienie się trądziku 
-    czerwone plamy na ciele 
-    niejasnego pochodzenia ściemnienie skóry 
 • Kontrola czynności ruchowych
-    pojawienie się niepokoju ruchowego i nadaktywności 
-    niezdarność 
-    zawroty głowy 
 • Wygląd / higiena
-    obnosi się z nową fryzurą i strojami 
-    obniża dbałość o higienę osobistą 
-    coraz bardziej przywyka do własnego niechlujnego wyglądu 
 • Akcesoria
-    fajki 
-    bibułki do skrętów 
-    chowanie i skrytki 
-    spinki, spinacze, klipsy 
-    szmaty i torby ze śladami po chemikaliach 
-    igły 
-    lekarstwa 
 • Oskarżenie o przestępstwo
-    oskarżenie o kradzież 
-    przyłapanie na kradzieży w sklepie 
-    oskarżanie o uprawianie nierządu 
-    oskarżenie o włamanie 
-    oskarżenie o posiadanie narkotyków i handel nimi